KLASA

Raspored polaganja stručnih ispita za 2015 godinu.

Drugi časnik stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim.
Upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim.

1. Engleski. Primjer pitanja.
2. Pomoćna postrojenja. Primjer pitanja.
3. Elektrotehnika i automatizacija. Primjer pitanja.
4. Porivni strojevi. Primjer pitanja.
5. Upravljanje postrojenjem. Primjer pitanja.
6. Upravljanje i odlučivanje.
7. Pomorski propisi. Primjer pitanja.
Pitanja možete pregledati na: Linku te odgovore na P&O .

Materijali na stranici su prikupljeni od naših kolega koji su uspješno završili poseban program obrazovanja pomoraca. Uspješno položili klasu te neki već sada plove kao upravitelji stroja around the world.

Mirno more i pozdrav posadi broda žele kolege sa fakulteta.

 
 
Free Web Hosting